เว็บฝึกเด็กออทิสติกไทยและการฝึกพูด
เว็บฝึกเด็กออทิสติกไทยและการฝึกพูด

Home สาระน่ารู้ webboard แผนที่ 4 สาขา คุยกันหน่อย บริการและรู้จักเรา รูปกิจกรรมเด็ก

 Linkโรงเรียนสมถวิล
 ความรู้ใหม่จากต่างประเทศ
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 ศูนย์พัฒนาการเด็กภาคเหนือ
 สมาคมเพื่อบุคคลแอสเพอร์เกอร์ไทย
 กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณี
 เว็บความรู้autistic
 Linkพ่อแม่เด็กพิเศษ
 เว็บสาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เพื่อคนรักลูกและครอบครัว
 ที่ภาควิชากิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หาโรงเรียนอยู่ใช่ไหมคะ
 หาโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
 ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย


บริการและรู้จักเรา


บริการของเรา + จุดประสงค์ของเว็บนี้

บริการของเรา
1. ตรวจวิเคราะห์หาภาวะความผิดปกติทางด้านพัฒนาการ พฤติกรรมอารมณ์ และการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้การบำบัดรักษาและช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
2. จัดโปรแกรมฝึกอบรมผู้ปกครอง ผู้ดูแล ในการกระตุ้นพัฒนาการและการช่วยเหลือเบื้องต้น
3. ฝึกพัฒนาการและพฤติกรรมบำบัดให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ แบบ Theropeutic Nursery เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมก่อนที่จะเรียนร่วมกับเด็กปกติ
4. การบำบัดรักษาโดยการจัดโปรแกรมรายบุคคล หรือกลุ่มตามความเหมาะสม
- การฝึกพูด (Speech Therapy)
- การกระตุ้นพัฒนาการ และพฤติกรรมบำบัด
- การเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบการศึกษาพิเศษ
5. การใช้ดนตรีร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านสังคม การสื่อความหมาย และจินตนาการ ( Music Therapy)
6. การกระตุ้นพัฒนาโดยการว่ายน้ำ
7. ห้องเรียนจำลอง เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนจริงร่วมกับเด็กปกติ
8. จัดโปรแกรมประกบเด็กที่โรงเรียน เพื่อเป็นครูผู้ช่วยในการดูแลช่วยเหลือพื้นฐานเด็กในห้องเรียนจริง

เวลาทำการ
อังคาร,พุธ,พฤหัส ,ศุกร์ 12:00 - 18:00 น.
เสาร์ 09:00 - 19:00 น.
อาทิตย์ 09:00 - 18:00 น.

Teacher AOR Therapy Centre For Special Child.
Occupational Therapy, Sensory Integration Gym ,
Speech Therapy , Art Therapy , Remedial Teaching ,
Simulation Classroom , Psychlogical Assessments ,
Autism Assessments.
Give your child a chance to Excel in :
- Fine Motor Skills
- Gross Motor Skills
- Social skills
- Concentration and Attention
- Handwriting
- Balancing Responses
- Sensory Processing
- Learning Disability
- Getting along with other kids
- Clumsiness
- Coordination
- Hyperactivity
We can help!
Call us and Receive the help your child needs!

9 soi124 wangthonglang Bangkok Thailand10310
Tel. 081-8455414 , 081-8461374 Fax 02-9343385
E-Mail : aor@autismthai.com
Website : www.autismthai.com

จุดประสงค์ของเว็บนี้

บ้านพัฒนาการครูอ้อ
เพื่อให้เป็นที่ฝึกเด็กพิเศษและให้คำปรึกษาแนวทางในการเลี้ยงดูบุตร ช่วยแก้ปัญหาด้านต่างๆ เช่น ภาวะสมาธิสั้น ปัญหาการเรียน ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาพัฒนาการล่าช้า ปัญหาพฤติกรรม เด็กออทิสติก พัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย สมาธิสั้น ไฮเปอร์ แอสเปอร์เกอร์ เรียนไม่ทันเพื่อน ดื้อ ไม่มองตา ไม่ทำตามคำสั่ง ไม่มีสมาธิ ก้าวร้าวเป็นต้น
ซึ่งในบางครั้งคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาหนักใจเกี่ยวกับพัฒนาการของลูก เช่น Hyperactive (สมาธิสั้น) , Altistic (ออติสติก) รวมทั้งปัญหาเรื่องการเรียน ซึ่งบ้านพัฒนาการครูอ้อ เป็นที่ให้การดูแลรักษาเด็กที่มีพัฒนาการบกพร่องทุกประเภท เด็กจะอยู่ในความดูแลจากแพทย์ ผู้ชำนาญการชาญด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ ร่วมกับแพทย์ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น จิตเวช นักกิจกรรมบำบัด ฯลฯ โดยบ้านพัฒนาการครูอ้อ แห่งนี้ ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่มีความทันสมัย โดยมีเป้าหมายร่วมกันว่า เด็กๆทุกคนควรได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างดี เพื่อให้เขาเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพตามความตั้งใจและใฝ่ฝันของคุณพ่อคุณแม่ทุกคน
ปัจจุบันพบว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า "เด็กพิเศษ" ซึ่งเป็นเด็กที่เราต้องการให้เขาได้รับการดูแลช่วยเหลือ และรับการรักษาอย่างถูกต้อง จึงได้จัดตั้งบ้านพัฒนาการครูอ้อ โดยมีหมอพิกุลเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้การบำบัดรักษาทางด้านจิตใจ สำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการด้านพฤติกรรม ด้ามอารมณ์ และการเรียนรู้ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อมีปัญหา เพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกัน

By: www.autismthai.com

<<Back     Go to บริการและรู้จักเรา


views[78416]  |  share   

All contents
บริการของเรา + จุดประสงค์ของเว็บนี้
ภาคกิจกรรมบำบัด มหาวิยาลัยเชียงใหม่ (แนะน้องปี4)
กิจกรรมSUMMERเด็กบ้านครูอ้อ
ท่องเที่ยวบ้านพัฒนาการครูอ้อ
กิจกรรมบ้านครูอ้อ
แนะนำบุคลากรบ้านครูอ้อ2
แนะนำบุคลากรบ้านครูอ้อ1
ติดต่อเรา
 

       Contact Us  
Subject/เรื่อง:  
From/จาก:  
Sender Email/อีเมล์ผู้ส่ง:  
Detail/รายละเอียด:  
       


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | สาระน่ารู้ | webboard | แผนที่ 4 สาขา | คุยกันหน่อย | บริการและรู้จักเรา | รูปกิจกรรมเด็กautismthai.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved