เว็บฝึกเด็กออทิสติกไทยและการฝึกพูด
เว็บฝึกเด็กออทิสติกไทยและการฝึกพูด

Home สาระน่ารู้ webboard แผนที่ 4 สาขา คุยกันหน่อย บริการและรู้จักเรา รูปกิจกรรมเด็ก
 Linkโรงเรียนสมถวิล
 ความรู้ใหม่จากต่างประเทศ
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 ศูนย์พัฒนาการเด็กภาคเหนือ
 สมาคมเพื่อบุคคลแอสเพอร์เกอร์ไทย
 กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณี
 เว็บความรู้autistic
 Linkพ่อแม่เด็กพิเศษ
 เว็บสาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เพื่อคนรักลูกและครอบครัว
 ที่ภาควิชากิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หาโรงเรียนอยู่ใช่ไหมคะ
 หาโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
 ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย


 สาระน่ารู้

ออทิสติกจับตา 17 พฤติกรรม บ่งชี้ลูกเป็น...ออทิสติกเด็กสมาธิสั้นและมีภาวะไม่อยู่นิ่ง (Attention Deficit Hyperactive Disorder)เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้(Learning Disabilities)โรคออทิซึม(AUTISM)พูดช้า(Delayed Speech)สมาธิสั้น-ไฮเปอร์การพูดไม่ชัดทักษะการเขียน(Hand Writing Skill)พูดช้า(Delayed Speech)การพูดและการได้ยินพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งและก้าวร้าวในเด็กออทิสติก (Hyperactive and Aggressive Behavior)ปัญหาของไฮเปอร์แอคทีฟข้อมูลจากนสพ.ผู้จัดการขี่ม้าบำบัด ใครสนใจสอบถามได้ที่ครูอ้ออยากให้คุณพ่อชวนคุณแม่ไปใช้เวลากันเองตามลำพังบ้างการที่เด็กไม่พูดเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่างค่ะข้อมูลจาก นิตรสารไทม์ ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2002ปรัชญาเบื้องต้นของการพัฒนาเด็กออทิสติกกลยุทธการปรับพฤติกรรม

<<Back    <Home>


 

       Contact Us  
Subject/เรื่อง:  
From/จาก:  
Sender Email/อีเมล์ผู้ส่ง:  
Detail/รายละเอียด:  
        

 ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | สาระน่ารู้ | webboard | แผนที่ 4 สาขา | คุยกันหน่อย | บริการและรู้จักเรา | รูปกิจกรรมเด็กautismthai.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved