เว็บฝึกเด็กออทิสติกไทยและการฝึกพูด
เว็บฝึกเด็กออทิสติกไทยและการฝึกพูด

Home สาระน่ารู้ webboard แผนที่ 4 สาขา คุยกันหน่อย บริการและรู้จักเรา รูปกิจกรรมเด็ก

 Linkโรงเรียนสมถวิล
 ความรู้ใหม่จากต่างประเทศ
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 ศูนย์พัฒนาการเด็กภาคเหนือ
 สมาคมเพื่อบุคคลแอสเพอร์เกอร์ไทย
 กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณี
 เว็บความรู้autistic
 Linkพ่อแม่เด็กพิเศษ
 เว็บสาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เพื่อคนรักลูกและครอบครัว
 ที่ภาควิชากิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หาโรงเรียนอยู่ใช่ไหมคะ
 หาโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
 ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย


สาระน่ารู้


ทักษะการเขียน(Hand Writing Skill)

พัฒนาการด้านการขีดเขียนของเด็ก
ขั้นที่ 1 ขีดเขี่ย (อายุ 2-3 ขวบ)
เด็กจับดินสอขีดเขียนเส้นต่างๆ สะเปะสะปะ ไร้ทิศทาง โดยที่ตาไม่ได้มองมือ หรือกระดาษที่ตนเองเขียน
ขั้นที่ 2 ควบคุมการขีดเขี่ย (อายุ 3 ขวบ)
เด็กเริ่มควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือตนเองได้ และเขียนอย่างมีทิศทางมากขึ้น
ขั้นที่ 3 เขียนซ้ำตัวอักษร (อายุ 3-4 ขวบ)
เด็กในวัยนี้ชอบเขียนตามจุดปะ หรือลากเส้นทับคำที่อยากเขียนมากแต่ยังบิดเบี้ยว โย้เย้ ไม่เป็นระเบียบ
ขั้นที่ 4 สามารถเขียนชื่อตนเอง ( อายุ 4 ขวบ)
เด็กสามารถลอกคำต่างๆ ได้ และพยายามที่จะเขียนคำที่ชอบเอง
ขั้นที่ 5 คิดเขียนคำ (อายุ 4-5 ขวบ)
เมื่อเด็กได้ฟังคำอะไร เด็กจะชอบเอาคำนั้นมาคิดและเขียน แต่มักจะสะกดไม่ถูกต้อง
ขั้นที่ 6 เขียนอย่างถูกต้อง (อายุ 5-7 ขวบ)
เด็กสามารถเขียนคำต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว และถูกต้องมากขึ้น
พัฒนาการการจับดินสอของเด็ก
 อายุ 1-2 ปี
ลักษณะการกำดินสอจะเป็นแบบกำทั้งมือ ข้อมืออยู่ในท่างอและหงายเล็กน้อยขณะเขียน เขียนโดยการเคลื่อนไหวแขน
 อายุ 2-3 ปี
เด็กมีการจับดินสอโดยใช้นิ้วหัวแม่มือร่วมกับนิ้วอื่นๆ ข้อมืออยู่ในลักษณะคว่ำลงขณะเขียนจะมีการเคลื่อนไหวของแขน
 อายุ 3-4 ปี
การจับดินสอมีการทำงานร่วมกันของนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง การเขียนยังมีการใช้การเคลื่อนไหวของแขนเป็นส่วนใหญ่ และมีการเคลื่อนไหวของข้อมือเล็กน้อย
 อายุ 4-6 ปี
ขณะจับดินสอจะมีการทำงานร่วมกันของนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง ขณะเขียนจะมีการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ โดยจะวางมือและแขนบนกระดาษ โดยแขน ข้อศอก และข้อมือมีการเคลื่อนไหว

การเตรียมความพร้อมในการฝึกทักษะการหยิบจับและการเขียนด้วยดินสอ
การใช้กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกทักษะการหยิบจับและเขียนด้วยดินสอ อาศัยองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งสามารถแยกเป็น 6 ปัจจัย คือ
1. การรับรู้ร่างกายและตัวตน
กิจกรรมเสนอแนะ เช่น คลาน ไถนา
2. การเคลื่อนไหวแขนข้างหนึ่งในขณะที่แขนอีกข้างอยู่กับที่
กิจกรรมเสนอแนะ เช่น คีบบล็อคไม้ ขว้างบอลใส่ตะกร้า
3. การใช้มือสองข้างพร้อมกัน
กิจกรรมเสนอแนะ เช่น ทาแป้งตามตัว เล่นตบแปะ
4. การเคลื่อนไหวนิ้วมือ
กิจกรรมเสนอแนะ เช่น ต่อบล็อคไม้ เสียบหมุดเป็นรูปต่างๆ
5. การใช้มือและนิ้วมือทั้งหมด
กิจกรรมเสนอแนะ เช่น ฉีกกระดาษ ปั้นดินน้ำมัน
6. การใช้นิ้วชี้เพียงนิ้วเดียว
กิจกรรมเสนอแนะ เช่น ดีดลูกแก้ว ใช้นิ้วแตะและทากาว
คัดลอกมาจาก สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

By: www.autismthai.com

<<Back     Go to สาระน่ารู้


views[43322]  |  share   

All contents
ออทิสติก
จับตา 17 พฤติกรรม บ่งชี้ลูกเป็น...ออทิสติก
เด็กสมาธิสั้นและมีภาวะไม่อยู่นิ่ง (Attention Deficit Hyperactive Disorder)
เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้(Learning Disabilities)
โรคออทิซึม(AUTISM)
พูดช้า(Delayed Speech)
สมาธิสั้น-ไฮเปอร์
การพูดไม่ชัด
ทักษะการเขียน(Hand Writing Skill)
พูดช้า(Delayed Speech)
การพูดและการได้ยิน
พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งและก้าวร้าวในเด็กออทิสติก (Hyperactive and Aggressive Behavior)
ปัญหาของไฮเปอร์แอคทีฟ
ข้อมูลจากนสพ.ผู้จัดการ
ขี่ม้าบำบัด ใครสนใจสอบถามได้ที่ครูอ้อ
อยากให้คุณพ่อชวนคุณแม่ไปใช้เวลากันเองตามลำพังบ้าง
การที่เด็กไม่พูดเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่างค่ะ
ข้อมูลจาก นิตรสารไทม์ ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2002
ปรัชญาเบื้องต้นของการพัฒนาเด็กออทิสติก
กลยุทธการปรับพฤติกรรม
 

       Contact Us  
Subject/เรื่อง:  
From/จาก:  
Sender Email/อีเมล์ผู้ส่ง:  
Detail/รายละเอียด:  
       


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | สาระน่ารู้ | webboard | แผนที่ 4 สาขา | คุยกันหน่อย | บริการและรู้จักเรา | รูปกิจกรรมเด็กautismthai.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved