เว็บฝึกเด็กออทิสติกไทยและการฝึกพูด
เว็บฝึกเด็กออทิสติกไทยและการฝึกพูด

Home สาระน่ารู้ webboard แผนที่ 4 สาขา คุยกันหน่อย บริการและรู้จักเรา รูปกิจกรรมเด็ก

 Linkโรงเรียนสมถวิล
 ความรู้ใหม่จากต่างประเทศ
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 ศูนย์พัฒนาการเด็กภาคเหนือ
 สมาคมเพื่อบุคคลแอสเพอร์เกอร์ไทย
 กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณี
 เว็บความรู้autistic
 Linkพ่อแม่เด็กพิเศษ
 เว็บสาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เพื่อคนรักลูกและครอบครัว
 ที่ภาควิชากิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หาโรงเรียนอยู่ใช่ไหมคะ
 หาโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
 ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย


บริการและรู้จักเรา

แนะนำบุคลากรบ้านครูอ้อ1


น.ส.ชลธิชา สุดาลักษณ์ (ครูอ้อใหญ่)
ใบประกอบโรคศิลปะ ใบอนุญาตที่ ก.บ.59
ใบประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด เป็นการรักษาโรคที่เกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และพัฒนาการเกี่ยวกับเด็ก


น.ส.มัทยวีร์ หนังสือ (ครูอ้อเล็ก)
ใบประกอบโรคศิลปะ ใบอนุญาตที่ ก.บ.366
ใบประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด เป็นการรักษาโรคที่เกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และพัฒนาการเกี่ยวกับเด็ก


นายพุฒิเมธ อังคณานุชาติ (ครูโอม)
ใบประกอบโรคศิลปะ ใบอนุญาตที่ ก.บ.144
ใบประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด เป็นการรักษาโรคที่เกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และพัฒนาการเกี่ยวกับเด็ก


นายปริญญา บุตรเสน (ครูเต้)
ใบประกอบโรคศิลปะ ใบอนุญาตที่ ก.บ.119
ใบประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด เป็นการรักษาโรคที่เกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และพัฒนาการเกี่ยวกับเด็ก

By: www.autismthai.com

<<Back    Go to บริการและรู้จักเรา


views[10000]  |  share   

All contents
บริการของเรา + จุดประสงค์ของเว็บนี้
ภาคกิจกรรมบำบัด มหาวิยาลัยเชียงใหม่ (แนะน้องปี4)
กิจกรรมSUMMERเด็กบ้านครูอ้อ
ท่องเที่ยวบ้านพัฒนาการครูอ้อ
กิจกรรมบ้านครูอ้อ
แนะนำบุคลากรบ้านครูอ้อ2
แนะนำบุคลากรบ้านครูอ้อ1
ติดต่อเรา
 

       Contact Us  
Subject/เรื่อง:  
From/จาก:  
Sender Email/อีเมล์ผู้ส่ง:  
Detail/รายละเอียด:  
       


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | สาระน่ารู้ | webboard | แผนที่ 4 สาขา | คุยกันหน่อย | บริการและรู้จักเรา | รูปกิจกรรมเด็กautismthai.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved