เว็บฝึกเด็กออทิสติกไทยและการฝึกพูด
เว็บฝึกเด็กออทิสติกไทยและการฝึกพูด

Home สาระน่ารู้ webboard แผนที่ 4 สาขา คุยกันหน่อย บริการและรู้จักเรา รูปกิจกรรมเด็ก

 Linkโรงเรียนสมถวิล
 ความรู้ใหม่จากต่างประเทศ
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 ศูนย์พัฒนาการเด็กภาคเหนือ
 สมาคมเพื่อบุคคลแอสเพอร์เกอร์ไทย
 กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณี
 เว็บความรู้autistic
 Linkพ่อแม่เด็กพิเศษ
 เว็บสาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เพื่อคนรักลูกและครอบครัว
 ที่ภาควิชากิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หาโรงเรียนอยู่ใช่ไหมคะ
 หาโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
 ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย


บริการและรู้จักเรา

ภาคกิจกรรมบำบัด มหาวิยาลัยเชียงใหม่ (แนะน้องปี4)


บรรยายพิเศษ โดย คุณชลธิชา สุดาลักษณ์ (บ้านพัฒนาการครูอ้อ) เรื่อง "ความก้าวหน้าของงานกิจกรรมบำบัดในเด็กออทิสติก" โดย ผศ.เทียม และ ผศ.ดร.เมธิศา ให้การต้อนรับ 21 กพ.49
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียม ศรีคำจักร์ หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี ให้การต้อนรับ คุณชลธิชา สุดาลักษณ์ จากบ้านพัฒนาการครูอ้อ ในโอกาสที่มาบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เรื่อง "ความก้าวหน้าของงานกิจกรรมบำบัดในเด็กออทิสติก" ณ ภาควิชากิจกรรมบำบัด ชั้น 11


คุณชลธิชา สุดาลักษณ์ ขณะกำลังบรรรยายให้แก่นักศึกษาฯ


นักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่ 4 ให้ความสนใจในการบรรยายพิเศษครั้งนี้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียม ศรีคำจักร์ หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด

มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรพิเศษ คุณชลธิชา สุดาลักษณ์นอกจากนั้นภายหลังจากเสร็จการบรรยายพิเศษ คุณชลธิชา สุดาลักษณ์ จากบ้านพัฒนาการครูอ้อ ได้ทำการสัมภาษณ์น้อง ๆ นักศึกษากิจกรรมบำบัดที่สนใจร่วมงานกับบ้านพัฒนาการครูอ้อด้วย

จึงขอขอบคุณในการต้อนรับและให้การสนับสนุนของภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มา ณ ที่นี้ด้วย

By: www.autismthai.com

<<Back    Go to บริการและรู้จักเรา


views[5581]  |  share   

All contents
บริการของเรา + จุดประสงค์ของเว็บนี้
ภาคกิจกรรมบำบัด มหาวิยาลัยเชียงใหม่ (แนะน้องปี4)
กิจกรรมSUMMERเด็กบ้านครูอ้อ
ท่องเที่ยวบ้านพัฒนาการครูอ้อ
กิจกรรมบ้านครูอ้อ
แนะนำบุคลากรบ้านครูอ้อ2
แนะนำบุคลากรบ้านครูอ้อ1
ติดต่อเรา
 

       Contact Us  
Subject/เรื่อง:  
From/จาก:  
Sender Email/อีเมล์ผู้ส่ง:  
Detail/รายละเอียด:  
       


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | สาระน่ารู้ | webboard | แผนที่ 4 สาขา | คุยกันหน่อย | บริการและรู้จักเรา | รูปกิจกรรมเด็กautismthai.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved