เว็บฝึกเด็กออทิสติกไทยและการฝึกพูด
เว็บฝึกเด็กออทิสติกไทยและการฝึกพูด

Home สาระน่ารู้ webboard แผนที่ 4 สาขา คุยกันหน่อย บริการและรู้จักเรา รูปกิจกรรมเด็ก

 Linkโรงเรียนสมถวิล
 ความรู้ใหม่จากต่างประเทศ
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 ศูนย์พัฒนาการเด็กภาคเหนือ
 สมาคมเพื่อบุคคลแอสเพอร์เกอร์ไทย
 กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณี
 เว็บความรู้autistic
 Linkพ่อแม่เด็กพิเศษ
 เว็บสาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เพื่อคนรักลูกและครอบครัว
 ที่ภาควิชากิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หาโรงเรียนอยู่ใช่ไหมคะ
 หาโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
 ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย


สาระน่ารู้


ปรัชญาเบื้องต้นของการพัฒนาเด็กออทิสติก

1. ความเป็นอยู่อย่างเด็กทั่วไป (Normalization)
ให้ปฏิบัติต่อเขาเหมือนอย่างเด็กปกติทั้งในบ้านและสังคม ด้วยการให้เขาช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ การดำเนินชีวิตอย่างปกติธรรมดาของเด็กควรอยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง ผู้ดูแล เพื่อความปกติสุขของเขา
2. สื่งแวดล้อมในด้านการเรียนรู้ (Learning Environment)
เด็กควรได้มีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกที่อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ ความสามารถและสติปัญญา ทั้งในบ้านและโรงเรียน ด้วยการฝึก การดูแล การบริการสนับสนุน ตามความต้องการจำเป็น เพื่อจุดมุ่งหมาย ที่เป็นไปได้ในชีวิตของเขา โดยผู้มีความชำนาญในการสอน
3. สิ่งแวดล้อมของครอบครัว (Home Environment)
ต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว มีความรับผิดชอบที่เสมอภาคกัน ในจุดประสงค์เดียวกัน ให้เขาได้เรียนรู้ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ให้ความนับถือตามอายุจริงของเขา ให้เขาสามารถผ่อนคลาย และ ใช้เวลาว่างในสิ่งที่เขาชอบเป็นการส่วนตัวได้
4. ยอมรับนับถือในความแตกต่างระหว่างบุคคล (Respect for the Individual)
ยอมรับนับถือในความสามารถของเขา ตามศักยภาพที่เขาทำได้

เพื่อเด็กออทิสติกและครอบครัว
สารี แมทสัน

<<Back     Go to สาระน่ารู้


views[21025]    

All contents
ออทิสติก
จับตา 17 พฤติกรรม บ่งชี้ลูกเป็น...ออทิสติก
เด็กสมาธิสั้นและมีภาวะไม่อยู่นิ่ง (Attention Deficit Hyperactive Disorder)
เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้(Learning Disabilities)
โรคออทิซึม(AUTISM)
พูดช้า(Delayed Speech)
สมาธิสั้น-ไฮเปอร์
การพูดไม่ชัด
ทักษะการเขียน(Hand Writing Skill)
พูดช้า(Delayed Speech)
การพูดและการได้ยิน
พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งและก้าวร้าวในเด็กออทิสติก (Hyperactive and Aggressive Behavior)
ปัญหาของไฮเปอร์แอคทีฟ
ข้อมูลจากนสพ.ผู้จัดการ
ขี่ม้าบำบัด ใครสนใจสอบถามได้ที่ครูอ้อ
อยากให้คุณพ่อชวนคุณแม่ไปใช้เวลากันเองตามลำพังบ้าง
การที่เด็กไม่พูดเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่างค่ะ
ข้อมูลจาก นิตรสารไทม์ ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2002
ปรัชญาเบื้องต้นของการพัฒนาเด็กออทิสติก
กลยุทธการปรับพฤติกรรม


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | สาระน่ารู้ | webboard | แผนที่ 4 สาขา | คุยกันหน่อย | บริการและรู้จักเรา | รูปกิจกรรมเด็กautismthai.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved