เว็บฝึกเด็กออทิสติกไทยและการฝึกพูด
เว็บฝึกเด็กออทิสติกไทยและการฝึกพูด

Home สาระน่ารู้ webboard แผนที่ 4 สาขา คุยกันหน่อย บริการและรู้จักเรา รูปกิจกรรมเด็ก

 Linkโรงเรียนสมถวิล
 ความรู้ใหม่จากต่างประเทศ
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 ศูนย์พัฒนาการเด็กภาคเหนือ
 สมาคมเพื่อบุคคลแอสเพอร์เกอร์ไทย
 กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณี
 เว็บความรู้autistic
 Linkพ่อแม่เด็กพิเศษ
 เว็บสาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เพื่อคนรักลูกและครอบครัว
 ที่ภาควิชากิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หาโรงเรียนอยู่ใช่ไหมคะ
 หาโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
 ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย


สาระน่ารู้


การที่เด็กไม่พูดเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่างค่ะ

เช่น 1. เด็กมีปัญหารเกี่ยวกับสรีระทางด้านการพูดหรือเปล่า ออกเสียงไม่เป็น หรือ ไม่รู้จะควบคุมกล้ามเนื้อปากอย่างไร
2. ปัญหาจากการเลี้ยงดูที่เราทำให้เด็กไม่สนใจที่จะสื่อสารด้วยการพูด เพราะว่าเวลาเด็กจะเอาอะไร เด็กมักจะใช้ภาษาท่าทางเป็นตัวบอก เช่นการชี้ การจูงมือเราเข้าไปหา เราก็จะตอบสนองให้เลยเด็กจึงเกิดการเรียนรู้ว่าการพูดไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเด็กจึงไม่เกิดความพยายามที่จะพูด
3. เด็กไม่สนใจสิ่งแวดล้อม สมาะสั้น ทำให้การเรียนรู้การออกเสียงจากบุคคลอื่นมีน้อย จึงไม่สามารถเลียนแบบการเปร่งเสียงได้ดีเท่าที่ควร
4. เด็กมีภาษาแปลก หรือ ภาษาส่วนตัวมาก จนไม่สนใจภาษาที่ควรจะพูด

เป็นต้น

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีหลายสาเหตุมาก ถ้าคุณแม่ว่างอยากใหพาน้องมาประเมิณดูก่อน เพราะว่าเด็กบางคนถ้าเป็นจากพฤติกรรมที่ผิดปกติ แล้วเราแก้ไขได้ถูกต้องเด็กอาจจะพูดได้เองเร็วขึ้น และ ถ้ามีปัญหาเรื่องการพูดมากๆ เรามีนักฝึกพูดคอยดูแลเรื่องทางนี้ให้ค่ะ

<<Back     Go to สาระน่ารู้


views[19664]    

All contents
ออทิสติก
จับตา 17 พฤติกรรม บ่งชี้ลูกเป็น...ออทิสติก
เด็กสมาธิสั้นและมีภาวะไม่อยู่นิ่ง (Attention Deficit Hyperactive Disorder)
เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้(Learning Disabilities)
โรคออทิซึม(AUTISM)
พูดช้า(Delayed Speech)
สมาธิสั้น-ไฮเปอร์
การพูดไม่ชัด
ทักษะการเขียน(Hand Writing Skill)
พูดช้า(Delayed Speech)
การพูดและการได้ยิน
พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งและก้าวร้าวในเด็กออทิสติก (Hyperactive and Aggressive Behavior)
ปัญหาของไฮเปอร์แอคทีฟ
ข้อมูลจากนสพ.ผู้จัดการ
ขี่ม้าบำบัด ใครสนใจสอบถามได้ที่ครูอ้อ
อยากให้คุณพ่อชวนคุณแม่ไปใช้เวลากันเองตามลำพังบ้าง
การที่เด็กไม่พูดเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่างค่ะ
ข้อมูลจาก นิตรสารไทม์ ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2002
ปรัชญาเบื้องต้นของการพัฒนาเด็กออทิสติก
กลยุทธการปรับพฤติกรรม


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | สาระน่ารู้ | webboard | แผนที่ 4 สาขา | คุยกันหน่อย | บริการและรู้จักเรา | รูปกิจกรรมเด็กautismthai.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved