เว็บฝึกเด็กออทิสติกไทยและการฝึกพูด
เว็บฝึกเด็กออทิสติกไทยและการฝึกพูด

Home สาระน่ารู้ webboard แผนที่ 4 สาขา คุยกันหน่อย บริการและรู้จักเรา รูปกิจกรรมเด็ก

 Linkโรงเรียนสมถวิล
 ความรู้ใหม่จากต่างประเทศ
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 ศูนย์พัฒนาการเด็กภาคเหนือ
 สมาคมเพื่อบุคคลแอสเพอร์เกอร์ไทย
 กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณี
 เว็บความรู้autistic
 Linkพ่อแม่เด็กพิเศษ
 เว็บสาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เพื่อคนรักลูกและครอบครัว
 ที่ภาควิชากิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หาโรงเรียนอยู่ใช่ไหมคะ
 หาโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
 ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย


สาระน่ารู้


ข้อมูลจากนสพ.ผู้จัดการ

พบเด็กไทยเป็นออทิสติกกว่า 1 แสนคน แต่เข้ารับการรักษาเพียงหลักหมื่น แพทย์ย้ำเด็กออทิสติกสามารถรักษาให้หายได้ หากรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ แนะนำพ่อแม่สังเกตความผิดปกติของลูกช่วงอายุ 3 เดือนขึ้น พบเด็กไม่มี "สบตา หรือ พฤติกรรมไม่พัฒนาไปตามวัย" ปรึกษาแพทย์ด่วน

ความหวังของผู้เป็นพ่อแม่ประการแรกเมื่อรู้ว่าตนเองกำลังจะเป็นพ่อแม่คน คือ อยากให้ลูกเกิดมามีสุขภาพร่างกายครบถ้วนเป็นปกติ หรือพูด กันติดปากว่ามีอาการครบ 32 แต่หลายครอบครัวอาจพบกับความไม่สมหวังเมื่อลูกของตนเกิดมา มีความผิดปกติ ถึงแม้ว่าลูกจะเกิดมาเป็นเช่นไร คนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังมีความรักและความหวังดีให้กับลูกเสมอ

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ให้ ความหมายของคำว่า ออทิสติก (Autistic) ว่า เป็น กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติของพัฒนาการของ เด็กๆ ลักษณะอาการของคนที่เป็นออทิสติก คือ ชอบแยกตัว อยู่กับตัวเอง ไม่พูดหรือติดต่อสื่อสาร ทางภาษากายกับคนอื่น และมีปัญหาด้านพฤติกรรม การที่เราจะรู้ว่าลูกเรามีความผิดปกติหรือไม่นั้น สามารถสังเกตได้เมื่อเด็กมีอายุ 3 เดือนขึ้นไป โดยสังเกตจากภาษาทางกาย เพราะเด็ก ปกติจะ มีการโต้ตอบกับพ่อแม่ มียิ้ม หัวเราะ หรือสามารถจดจำหน้าพ่อแม่ได้ มีการตอบสนอง หากเด็ก ออทิสติก จะแสดงอาการเฉยๆ เมื่อเห็นสิ่งรอบข้าง และมีการกระทำที่ซ้ำๆ ซากๆ เช่น ขยับมือ แบบเดิมๆ หรือเพ่งมองอะไรซ้ำๆ สามารถสังเกตได้ตั้งแต่เด็กอายุน้อยๆ แต่บางรายอาการต่างๆ ก็ต้อง รอ ให้เด็กโตขึ้นมาอีกหน่อยก็จะรู้ว่าเด็กเป็นหรือไม่ มีนิยามง่ายๆ และเข้าใจได้เร็ว ว่า "ไม่สบตา ไม่ พาที ไม่ชี้นิ้ว" ไม่สบตา คืออยู่กับตัวเองอย่างเดียว ไม่พาที คือ ไม่พูดคุยกับใคร ไม่ชี้นิ้ว คือ ไม่สื่อสาร ด้วยภาษากาย

ทั้งนี้ หลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่า ออทิสติก เป็นเรื่องของจิตใจ ซึ่งที่จริงแล้วเด็กที่เป็นโรคนี้เป็น มาตั้งแต่แรกเกิดแล้ว แต่อาการจะแสดงออกมาให้เห็นเมื่อเด็กอายุ 3 เดือน 5 เดือน หรือมากกว่านั้น ส่วนใหญ่จะเห็นเมื่อเด็กอายุ 2 ขวบ เด็กที่เป็น ออทิสติกมาตั้งแต่กำเนิดนั้นมีหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม การที่พ่อแม่มีโรคบางอย่างถ่ายทอดถึงลูกในครรภ์ การที่แม่ติดเชื้อไวรัสบางตัวขณะที่ตั้งครรภ์ ความไม่สมดุลของสารเคมีในร่างกาย แม้กระทั่งการติดเชื้อขณะคลอดก็สามารถทำให้เด็กเป็นโรคนี้ได้ แต่สาเหตุที่แน่ชัดของโรคออทิสติกนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด

การประเมินว่าเด็กคนไหนเป็นเด็กออทิสติกหรือไม่นั้น สามารถดูได้ที่พัฒนาการทางด้านสังคม และพัฒนาการทางด้านการสื่อสาร ซึ่งเด็กที่เป็นออทิสติกจะมีกระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างช้าๆ ยังมีพ่อแม่หลายท่านเข้าใจว่าเด็ก 3 ขวบแล้วยังไม่พูด นั้นเป็นเพราะเด็กขี้อาย ปากหนักจึงไม่ยอมพูด การประเมินว่าเด็กเป็นออทิสติกหรือไม่เราสามารถตรวจสอบได้จากอายุของเด็ก

หมายความว่าอายุของเด็กช่วงนี้จะต้องมี พฤติกรรมอย่างไร มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยหรือ ไม่ เช่น พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่มีพัฒนาการมากน้อยเพียงใด เหมาะสมตามวัย หรือไม่ เพราะฉะนั้น การสังเกตว่าลูกเราเป็นเด็กออทิสติกหรือไม่นั้น ทำได้ตั้งแต่เขายังเล็กๆ โดยสังเกต ตามขั้นตอนของการพัฒนาการที่เด็กควรจะเป็น

พญ.ศรีวรรณา พูนสรรพสิทธิ์ รองอธิบดีกรม สุขภาพจิต กล่าวว่า หากทำการสำรวจคนที่เป็น ออทิสติกในประเทศไทยจริงๆ แล้ว เราจะพบว่าใน กลุ่มเด็กไทยประมาณ 1,000-1,500 คน จะมีคนที่เป็นออทิสติก 1 คน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีคนที่ เป็นออทิสติกถึงหลักแสน แต่ผลที่ปรากฏให้เห็นพบ ว่าเด็กที่มาพบแพทย์เพื่อรับการรักษา หรือได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญนั้นมีเพียงหลักหมื่นเท่านั้น

"เด็กออทิสติก หากเราพบเร็วสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ ถ้าเป็นแบบไม่รุนแรงรักษาให้หายขาดได้ หากเด็กเป็นออทิสติกไม่รุนแรง แต่ไม่ได้ทำการค้นพบและทำการรักษา เด็กคนนั้นก็จะกลายเป็นเด็กออทิสติกที่รุนแรงขึ้น และกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนได้ในที่สุด"

วิธีการดูแลเด็กออทิสติก พ่อแม่ควรเล่นกับลูกเป็นประจำ ลูกที่ไม่สบตาพ่อแม่ ก็ใช้วิธียื่นหน้าไปให้ลูกมอง ให้เขาจ้องเราแล้วเล่นกับเขา เรื่องประสาทสัมผัสทั้งหมดให้มีการสัมผัสกันมากขึ้น เป็นการเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่ การฝึกก็จะต้องฝึกเป็นขั้นตอน เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องพฤติกรรมของเด็กที่ขาดไป หรือพฤติกรรมที่ซ้ำๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพัฒนาการของเด็กออทิสติกนั้น จะเป็นกลไกที่ต่อเนื่องกัน โดยใช้ระยะเวลาและต้องอาศัยความหนักแน่นและความอดทนอย่างต่อเนื่อง

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ ปกครองเด็กออทิสติก เล่าว่า ตนมีบุตรชายเป็นออทิสติก ขณะนี้อายุ 18 ปี ตนรู้ว่าลูกเป็นโรคนี้ตอนอายุ 3 ปี เป็นการทราบโดยบังเอิญ แต่เราก็สังเกตพฤติกรรมของลูกว่าทำไมเวลาเพื่อนๆ จับกลุ่มเล่น กันแต่ลูกเรากลับแยกตัวออกมา เราก็คิดว่าเด็กขี้อายก็เลยไม่ได้สนใจ แต่ที่ทำให้สงสัยขึ้นมาก็คือทำไมลูกเราถึงมีสมาธิสั้น อยู่ไม่นิ่ง

หลังจากที่รู้ว่าลูกเป็นโรคออทิสติก เริ่มหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ จากนั้นก็มาวิเคราะห์ว่าลูกมีพัฒนาการอย่างไรในแต่ละช่วง อายุ แล้วประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของลูกว่าลูกเรามี พัฒนา การอะไรที่ด้อยและเด่นบ้าง ทำให้รู้ว่ามีอะไรเด่นกว่าเด็กปกติ ต่อมาก็วางแผนสอนลูกโดยนำสิ่งที่เขาชอบมาของรางวัล เพราะการบังคับให้ลูกทำ ในสิ่งที่เขาไม่ชอบ เขาก็จะหงุดหงิด เขาจะมีภาวะเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย การหากิจกรรมที่เหมาะสมก็จะยึดหลักที่ตัวลูกว่าเขาชอบอะไร สิ่งสำคัญที่พ่อแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติกควร คำนึง คือ จะต้องให้เด็กพยายามเล่น ได้ปฏิบัติ เพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อของลูกได้ฝึกภาษา

อนึ่ง ครอบครัวใดมีปัญหาบุตรหลานเป็นโรคออทิสติก สามารถปรึกษาได้ที่บ้านพัฒนาการครูอ้อ 01-8455414 , 01-8461374

<<Back     Go to สาระน่ารู้


views[12759]    

All contents
ออทิสติก
จับตา 17 พฤติกรรม บ่งชี้ลูกเป็น...ออทิสติก
เด็กสมาธิสั้นและมีภาวะไม่อยู่นิ่ง (Attention Deficit Hyperactive Disorder)
เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้(Learning Disabilities)
โรคออทิซึม(AUTISM)
พูดช้า(Delayed Speech)
สมาธิสั้น-ไฮเปอร์
การพูดไม่ชัด
ทักษะการเขียน(Hand Writing Skill)
พูดช้า(Delayed Speech)
การพูดและการได้ยิน
พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งและก้าวร้าวในเด็กออทิสติก (Hyperactive and Aggressive Behavior)
ปัญหาของไฮเปอร์แอคทีฟ
ข้อมูลจากนสพ.ผู้จัดการ
ขี่ม้าบำบัด ใครสนใจสอบถามได้ที่ครูอ้อ
อยากให้คุณพ่อชวนคุณแม่ไปใช้เวลากันเองตามลำพังบ้าง
การที่เด็กไม่พูดเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่างค่ะ
ข้อมูลจาก นิตรสารไทม์ ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2002
ปรัชญาเบื้องต้นของการพัฒนาเด็กออทิสติก
กลยุทธการปรับพฤติกรรม


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | สาระน่ารู้ | webboard | แผนที่ 4 สาขา | คุยกันหน่อย | บริการและรู้จักเรา | รูปกิจกรรมเด็กautismthai.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved