วิธีขอสลิปเงินเดือนข้าราชการ และตัวอย่างการออกสลิปเงินเดือนข้าราชการ (ล่าสุด)

อาชีพรับข้าราชการ กับระบบตรวจสอบสลิปเงินเดือนข้าราชการ 2566/2023

 

อาชีพข้าราชการ หรือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ไปกระทรวงหรือกรมต่าง ๆ ซึ่งจะได้รับเงินเดือนในแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ และได้รับสลิปเงินเดือนข้าราชการ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละกระทรวง และสามารถจะตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการตามเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน เช่นสลิปเงินเดือนกรมป่าไม้ ก็จะสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมป่าไม้ หรือ สลิปเงินเดือนกรมส่งเสริมการเกษตร ก็จะสามารถตรวจสอบได้ที่ระบบใบรับรองการจ่ายเงินเดือนของ ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร 

อาชีพข้าราชการ กับระบบสลิปเงินเดือนข้าราชการ ของแต่ละหน่วยงาน 2566/2023

สลิปเงินเดือนข้าราชการ กับระบบการ

ด้วยเนื่องจากพนักงานข้าราชการในกระทรวงต่าง ๆ ที่มีเป็นจำนวนมากในประเทศ ทั้งที่เพิ่งจะได้เริ่มเข้าทำงาน แบบสัญญาจ้าง หรือเป็นแบบลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งในแต่ละกรม หรือกระทรวงจะต้องมีการตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการด้วยตัวเอง หรือแม้แต่การปริ้นสลิปเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งถือว่าบุคคลที่มีอาชีพรับข้าราชการ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความสามารถที่จะดำเนินการได้ด้วยตัวเองในอีกส่วนหนึ่ง 

สำหรับการเข้าปริ้นสลิปเงินเดือนข้าราชการในแต่ละหน่วยงาน จะต้องใช้ รหัสผ่านที่เป็น เลขบัตรประชาชน และพาสเวิร์ด เป็นวันเดือนปีเกิด โดยจะต้องเข้าไปยังเว็บไซต์ให้ตรงกับที่ตนเองสังกัดอยู่เช่น อาชีพข้าราชการครู ก็จะต้องเข้าไปปริ๊นสลิปเงินเดือนครูจากเว็บไซต์สำนักงานการศึกษาที่ตนเองสังกัดอยู่ หรือสลิปเงินเดือนข้าราชการบํานาญ สามารถจะตรวจสอบได้ที่กรมบัญชีกลาง 

ข้อมูลสำคัญที่ควรจะต้องมีในสลิปเงินเดือนข้าราชการ 

 1. ข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น ชื่อและนามสกุล
 2. ข้อมูลของบริษัท หน่วยงาน และเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี 
 3. เงินเดือนประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนต่าง ๆ 
 4. ตำแหน่งของพนักงาน หรืออาชีพข้าราชการ
 5. วันที่มีการจ่ายเงินเดือน จะต้องเห็นได้อย่างชัดเจนในสลิปเงินเดือนข้าราชการ 
 6. รายละเอียดของรายได้ต่าง ๆ เช่น เงินเดือน รายรับ รายการหัก 
 7. รายได้สุทธิที่จะได้รับหลังจากมีการหักทั้งเป็นแบบรายเดือนและแบบสะสม 

ขั้นตอนการเข้าเว็บไซต์เพื่อปริ๊นสลิปเงินเดือนข้าราชการ

 1. ให้เข้าที่เว็บไซต์ของแต่ละสำนักงานอาชีพข้าราชการ 
 2. ให้ทำการเลือกที่ข้อมูลข่าวสารภายในกรม หรือกระทรวงนั้น ๆ
 3. จากนั้นจะเจอหน้าเข้าสู่ระบบ โดยจะต้องมีการใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก รวมทั้ง password  ที่เป็นวันเดือนปีเกิด หรือบางหน่วยงาน อาจจะใช้เป็นอีเมลในการเข้าสู่ระบบ 
 4. เมื่อสามารถเข้าระบบปริ้นสลิปเงินเดือนข้าราชการได้แล้วจะเจอหน้าที่ มีรายละเอียดของข้าราชการ ซึ่งจะมีข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นในอาชีพข้าราชการ
 5. จากนั้นให้เลือกสลิปเงินเดือน
 6. ก็จะพบกับหน้าที่มีรายละเอียดของเงินเดือน รายรับ รายการหัก และรายได้สุทธิ และวันที่มีการนำจ่ายเงินเดือน
 7. สามารถที่จะเลือกที่รายละเอียดเพื่อที่จะทำการ ตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการย้อนหลังได้ถึง 12 เดือน 
 8. ให้ทำการกดพิมพ์ ก็จะมีรายละเอียดของการจ่ายเงินเดือนในแต่ละเดือนปรากฏขึ้นมาให้เห็นได้อย่างละเอียด
 9. จากนั้นให้สั่งพิมพ์หรือ สั่งปริ้นสลิปเงินเดือนข้าราชการ ได้ และยังสามารถที่จะเซฟไว้ในคอม ฯ ได้อีกด้วย