วิธีเช็คเงินเกษตรกรรับเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุดทางออนไลน์ปี 2566

เช็คเงินเกษตรกร เงินเยียวยาเกษตรกร 2566 และการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2566/2023

 

เช็คเงินเกษตรกร หรือเงินเยียวยาเกษตรกร 2566 หรืองานช่วยเหลือชาวไร่ชาวนา จากธนาคาร ธกส ซึ่งจะให้ได้ไร่ละ 500 บาท โดยรวมต่อ 1 ครัวเรือนจะได้ไม่เกิน 10,000 บาท หรือ 15,000 บาท ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือในการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเป็นทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการ ของชาวเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกข้าว และเพื่อเป็นการลดต้นทุน และเพื่อกระตุ้นให้ชาวเกษตรกรได้มีความพยายามในการดูแล และจัดการข้าวให้ได้มีคุณภาพ

การเช็คเงินเกษตรกร และเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร 2566/2023

ขั้นตอนการเช็คเงินเกษตรกร ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

  • เช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุด โดยให้ชาวเกษตรกรเข้าที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ ของธนาคาร ธกส 
  1. จากนั้นให้กรอกเลขบัตรประชาชน 
  2. ภาพชาวเกษตรกรที่ได้รับเงิน จะขึ้นชื่อโครงการ เลขบัญชี วันที่โอนเงิน และจะขึ้นสถานะว่าโอนเงินแล้วเรียบร้อย 
  3. โดยกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี จะขึ้นสถานะว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดและเงื่อนไขของการเช็คเงินเกษตรกร

โดยเงินช่วยเหลือเกษตรกรจะแตกต่างจากเงินเยียวยาเกษตรกรก็คือ จะเป็นเงินช่วยเหลือที่จะให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าว โดยจะให้ไร่ละ 500 บาท และต่อ 1 ครัวเรือนจะได้ไม่เกิน 20 ไร่หรือไม่เกิน 10,000 บาท โดยผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร แห่งปี 2566/2023 ซึ่งการเช็คเงินเกษตรกรนี้จะทำให้รู้ว่ามีเงินเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรโดยตรงหรือไม่ 

เช็คเงินเกษตรกร กับ เงินเยียวยาเกษตรกร 2566

เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด หรือเป็นการเช็คเงินเกษตรกรเงินช่วยเหลือชาวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยชาวเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียน ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงรายละไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือนด้วยกัน โดยชาวเกษตรกรสามารถที่จะเข้าตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ Application  Digital Farmer และจะมีขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรได้ดังนี้

การเช็คเงินเกษตรกร และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปีล่าสุด 

ปัจจุบันเพื่อให้เป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อให้การจัดระเบียบในระบบเกษตรกรเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อเป็นการตอบรับนโยบายการเว้นระยะ  จึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น FarmBook เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนเกษรตรกร และเช็คเงินเกษตรกร 2566 เข้าหรือยังได้ง่าย ๆ ที่บ้าน และเพียงการปลูกพืชแล้วตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป ก็สามารถจะขึ้นทะเบียนได้เลยและสามารถจะเช็คเงินเกษตรกรได้เมื่อขึ้นทะเบียนแล้วเสร็จ โดยเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนจะต้องมีดังนี้

  1. สามารถจะขึ้นทะเบียนได้ทั้งรายใหม่และรายเก่า โดยเกษตรกรที่เคยลงทะเบียนแล้วจะต้องเพิ่มเติมในส่วนของที่ดิน หรือพื้นที่ปลูกพืชแปลงใหม่ โดยทั้ง 2 กรณีจะต้องปลูกพืชไปแล้ว 15  วันขึ้นไป
  2. สำหรับเกษตรกรรายเดิมที่เข้าแจ้งการปลูกพืชในทุก ๆ ฤดูกาล หลังที่ทำการปลูกพืชไปแล้ว 15 วันขึ้นไป เพื่อเป็นการปรับปรุงทะเบียน และการตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกร