ลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 พร้อมแบบฟอร์มพักชำระหนี้ธนชาต 2023

โครงการลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 สมัครออนไลน์ ล่าสุด 2566/2023

 

โครงการลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 กับมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19  จากธนาคารธนชาต โดยหลาย ๆ ธนาคารก็จะมีแนวทางวิธีการช่วยเหลือที่อาจจะแตกต่างกันไปอย่างเช่น บางธนาคารจะให้มีการขอพักชำระหนี้ เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน หรือสำหรับบ้านธนาคารอย่างเช่น ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส จะให้สินเชื่อเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีวิต หรือเพื่อนำไปหมุนเวียนในกิจการ รวมไปถึงในหลาย ๆ ธนาคารก็จะให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยลงให้ 

โครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ2 มีอะไรบ้าง ลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2

โครงการที่ให้เปิดลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 

จะเป็นโครงการที่จะช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค19 ซึ่งส่งผลให้มีรายได้ลดน้อยลง น่าจะมีการลดวันทำงาน หรือสำหรับผู้ที่ประกอบการร้านค้า ทำให้มียอดขายลดน้อยลง ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิต มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายจำเป็นต่างๆในครอบครัว จึงให้มีการสมัคร พักชําระหนี้รถยนต์ธนชาต 64 กับโครงการธนาคารธนชาตดังนี้

  1. เป็นโครงการประเภทเช่าซื้อรถยนต์ รถใหม่รถใช้แล้ว รวมไปถึงเชื่อรถแลกเงิน ตรงนี้จะให้มีการพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาต 64 ระยะเวลานานถึง 3 เดือน โดยให้มีการขยายเวลาในการชำระหนี้ออกไปอีก 
  2. ลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถ จะให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงให้ไม่เกิน 22 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และให้มีรถอัตราค่างวดลง 30 เปอร์เซ็นต์โดยใช้เกณฑ์การชำระค่างวดเดิม เป็นระยะเวลานานถึง 6 เดือน
  3. ในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารธนชาต จะให้มีระยะเวลาในการชำระเงินงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ทำสัญญา เพื่อเป็นการช่วยในเรื่องของการเงินให้กับลูกค้าให้มีการหมุนเวียนได้อย่างไม่ติดขัด

ขั้นตอนการลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2

  1. ให้ลูกค้าเข้าไปลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 แล้วทำการกรอกแบบฟอร์มพักชําระหนี้ธนชาต โดยให้กรอกรายละเอียด ต่าง ๆ ตามที่ระบบต้องการ เช่นชื่อนามสกุล  หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขสัญญาสินเชื่อที่ลูกค้าถืออยู่ รวมถึงเบอร์มือถือในปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้อย่างไร และจะต้องกรอกรายละเอียดผลกระทบที่ลูกค้าได้รับจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค 19 
  2. เมื่อลูกค้าทำการกรอกแบบฟอร์มพักชําระหนี้ธนชาตเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วันลูกค้าจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อ ที่จะได้เตรียมเอกสารไปยื่นเพื่อเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ2
  3. หลังจากลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 แล้วทางธนาคารธนชาตจะมีการส่งเอกสารสัญญาให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์หลังจากที่ได้มีการอนุมัติการขอพักชําระหนี้

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 

  1. ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของทั้งคู่กู้และผู้ค้ำประกัน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนพักชําระหนี้รถยนต์ธนชาตรอบ 2 
  2. สลิปเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือนฉบับจริง และสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 
  3. เอกสารยืนยันการประกอบอาชีพและรายได้ รวมทั้งเป็นการยืนยันการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสระลอกใหม่ เพือสมัคร พักชําระหนี้รถยนต์ธนชาต 64
  4. รูปรถยนต์ที่ใช้ในการขอสินเชื่อในครั้งแรกโดยการถ่ายรูปให้เห็นทะเบียนรถยนต์อย่างชัดเจน และถ่ายให้ครบรอบคัน