แนะนำเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนและตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน 6 เดือนล่าสุด

เราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียน แตกต่างจากโครงการรัฐล่าสุดอย่างไร 2566/2023

 

สำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งก็วรัสแทบจะเป็นโครงการแรกเริ่มเลย สำหรับเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวัรัสโควิด-19 โดยจะให้มีการสมัครเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้สูงสุดถึงเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งจริง ๆ แล้วในช่วงนั้นประชาชนหลาย ๆ กลุ่มต่างก็เริ่มจะขาดรายได้ มีทั้งที่ให้หยุดงาน และกิจการปิดตัวลงจนทำให้ลูกจ้างต้องตกงาน

รายละเอียดต่าง ๆ ในการสมัครเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ 2566/2023

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียน

ในช่วงที่มีให้ลงทะเบียนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน 2566 จะให้มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งไม่ทันสมัยเหมือนในปัจุจบันนี้ที่ให้มีการสมัครผ่านแอปพลิเคลั่นได้ และยังรวมไปถึงการเช็คสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน 2566 โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 
  2. จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมันต้องมีสัญชาติไทย 
  3. ผู้สมัครโครงการเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียน ผู้ประกันตนสามารถที่จะสมัครได้ยกเว้นผู้ประกันตนในมาตรา 33 เท่านั้น 
  4. กรณีเป็นผู้ว่างงาน หากมีการแจ้งว่างงานก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเราไม่ทิ้งกันได้
  5. ยังมีอีกหลาย ๆ อาชีพที่ไม่สามารถจะใช้สิทธิ์กับโครงการเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียน นี้ได้ เพราะมีการพิจารณาแล้วว่าไม่ได้รับผลกระทบ อย่างเช่น อาชีพโปรแกรมเมอร์ พนักงานข้าราชการ ขายของออนไลน์ เป็นต้น 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียน

จากเดิมที่ต้องยอมรับว่า โครงการเราไม่ทิ้งกัน น่าจะเป็นโครงการที่ถือว่าดีพอสมควรสำหรับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถจะเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดได้ และยังได้ความช่วยเหลือติดต่อกันถึง 6 เดือน เดือนละ 5,000 บาท สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ลงทะเบียนผ่านและได้รับสิทธิ์ ในส่วนของบุคคลที่ได้รับการยกเว้นก็ยังคงถกเถียงกันซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกันตน ม.33 ที่ไม่สามารถจะร่วมใช้สิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียน ได้เนื่องจากสามารถจะได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคมได้ แต่เป็นการช่วยเหลือที่ไม่เต็มที่สักเท่าไรนักเนื่องจากการสื่อสาร ทำความเข้าใจกับหน่วยงานบริษัทที่ไม่ชัดเจน ทำให้ลูกจ้างขาดประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 

โครงการเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียน แตกต่างจากโครงการของรัฐปัจจุบันอย่างไร

เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าโครงการเราไม่ทิ้งกัน ก่อนหน้านี้สามารถจะเบิกเป็นเงินสดเพื่อนำมาใช้จ่ายกับร้านค้าได้ทั่วไป แต่สำหรับโครงการต่าง ๆ ล่าสุด อย่างโครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ เรารักกันของ ม.33 ซึ่งจะต้องให้มีการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น และต้องใช้จ่ายได้กับเฉพาะร้านค้าธงฟ้า ร้านค้าสวัสดิการของรัฐ  ที่จะต้องมีการลงทะเบียนแอปถุงเงิน และเงินที่ได้ก็ไม่สามารถจะเบิกถอนออกมาได้ เหมือนดครงการเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียน