สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส

บริการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส รับวงเงินสูงถึงห้าหมื่นบาท
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้ากับ ธกส)
อัตราต่อปี เริ่มต้น 6.25-14% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า วงเงินสูง ล่าสุด 2024

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ธกส เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ตอบรับนโยบายจากรัฐบาล ในการออกสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2567  หรือสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส  สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า ที่จะช่วยให้บุคคลทั่วไปได้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการช่วยป้องกันและหลีกเลี่ยงการเข้าหาแหล่งเงินทุนนอกระบบที่จะให้มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 

แนะนำสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า สมัครออนไลน์ล่าสุด 2024 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส สินเชื่อสู้ภัยโควิด19

สำหรับสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ล่าสุด ที่จะให้มีการอนุมัติวงเงินได้สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.35 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน และระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี ซึ่งทุกคนจะรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นสินเชื่อธนาคาร ธกส สู้ภัยโควิด ที่ได้ตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 

และสำหรับผู้ที่เป็นพนักงานประจำ ประกอบอาชีพอิสระ  ชาวเกษตรกร ให้ได้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ โดยผู้ที่ลงทะเบียนเงินกู้ ธกส ได้รับการอนุมัติวงเงิน ธกส สินเชื่อ 108 อาชีพ จะได้รับการปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 6 เดือนแรกหลังจากที่มีการอนุมัติและสามารถจะไปผ่อนชำระเริ่มต้นได้ในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป และสำหรับการสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส สินเชื่อสู้ภัยโควิด19 จะให้มีการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่าน LINE@ Baacfamily เท่านั้น

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส กับสินเชื่อธุรกิจรายย่อย 

เรียกว่าเป็นสินเชื่อสำหรับทุก ๆ อาชีพ ที่ต้องการเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยวงเงินสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส นี้ จะอนุมัติให้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้สมัครสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าและจะเป็นสินเชื่อที่จะต้อง ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์รายการค้ำประกัน ทั้งยังใช้ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ และใบรับรองบริษัท รวมไปถึงยังสามารถที่จะใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักประกันสินเชื่อได้อีกด้วย ซึ่งหากใช้บุคคลค้ำประกันจะได้วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 200,000 บาท และในกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส  จะได้วงเงินไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาที่ประเมินได้ ในส่วนของการใช้เงินฝากเป็นหลักประกันจะได้ 90 เปอร์เซ็นต์ของ เงินฝาก สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระจะแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้ 

  1. สำหรับการกู้สินเชื่อ ธกส ฉุกเฉินเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะให้มีระยะเวลาการผ่อนชำระได้ 12 เดือน หรือกรณีพิเศษจะได้ถึง 18 เดือน 
  2. สำหรับการกู้ สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า เพื่อนำไปประกอบอาชีพ จะให้มีระยะเวลาการผ่อนชำระได้สูงสุด 15 ปีหรือกรณีพิเศษจะได้ไม่เกิน 20 ปี 

คุณสมบัติในการสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส สินเชื่อ 108 อาชีพ ธกส

  1. ผู้สมัครสินเชื่อเงินด่วน ธกส 2567 จะต้องเป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทยและจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2. ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ในเรื่องของกิจการที่ต้องการจะทำ ในการจะสมัครสินเชื่อ
  3. จะต้องเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือผู้ประกอบการรายย่อย
  4. จะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัย  หรือสถานที่ในการประกอบธุรกิจที่สามารถจะติดต่อได้อย่างสะดวก 

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ลงทะเบียนสินเชื่อเงินด่วน อนุมัติเร็วพร้อมรับวงเงินสูง
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้ากับ ธกส)
อัตราต่อปี เริ่มต้น 6.25-14% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท
บริการสินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2567 สมัครง่ายปิดหนี้ไว
รายได้ต่อเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน
อัตราต่อปี เริ่มต้น 9-25% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับประเภทสถาบันการเงิน)
วงเงินสูงสุด เริ่มต้น 50,000-200,000 บาท