สินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2566

บริการสินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2564 สมัครง่ายปิดหนี้ไว
รายได้ต่อเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน
อัตราต่อปี เริ่มต้น 9-25% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับประเภทสถาบันการเงิน)
วงเงินสูงสุด เริ่มต้น 50,000-200,000 บาท

แนะนำสินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2566 วงเงินสูง สมัครง่าย ล่าสุด

 

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2566 ที่หลาย ๆ คนเข้าใจ คือจะต้องเป็นสินเชื่อที่จะให้วงเงินสูงพอสมควรในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ เพื่อที่ผู้สมัครสินเชื่อจะได้สามารถนำไปปิดหนี้บัญชีบัตรเครดิต ต่าง ๆ ได้ซึ่งแน่นอนอาจจะมากกว่า 1-2 บัญชีด้วยกัน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรายจ่ายต่อเดือนให้กับผู้กู้ให้ลดน้อยลงและยังได้เงินเหลือเพิ่มในแต่ละเดือนเพื่อใช้จ่ายได้หากมีความจำเป็น ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงเป็นการรวมหนี้ให้เหลือเพียงก้อนเดียว เพื่อที่จะทำให้ดอกเบี้ยลดลงด้วยวิธีปลดหนี้บัตรเครดิต

5 สินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2566 วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2566 กับสินเชื่อปิดบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

สินเชื่อปิดบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ กับสินเชื่ออเนกประสงค์ Speedy Loan ที่จะให้วงเงินสูงถึง 3 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี และยังให้มีระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานถึง 72 เดือน ซึ่งยังเป็นสินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2566 ที่สามารถจะสมัครออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy โดยคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อปิดหนี้บัตรเครดิตจะต้องมีดังนี้

  1. ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และจะต้องไม่เกิน 60 ปี
  2. จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำทั้งที่เป็นพนักงานประจำรักเมียอายุการทำงานมาแล้วตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจรายย่อยต่าง ๆ จะต้องประกอบธุรกิจมาแล้วมากกว่า 2 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถสมัครสินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2566

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2566 กับสินเชื่อปิดบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย

อีกหนึ่งสินเชื่อที่ให้วงเงินสูงถึง 1 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เกิน 22 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ที่ลูกค้าสามารถจะสมัครได้โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน  เป็นสินเชื่อปิดหนี้บัตรเครดิต ที่สามารถสมัครได้ทั้งพนักงานประจำ ผู้ประกอบกิจการรายย่อย รวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2566 นี้จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและจะต้องไม่เกิน 60 ปี 

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2566 กับสินเชื่อบุคคลซิตี้

จะเป็นการกู้เงินปิดบัตรจากธนาคารซิตี้แบงก์  ซึ่งจะให้วงเงินสูงถึง 2 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี กับระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงถึง 60 เดือน สำหรับการกู้สินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2566 นี้จะต้องแน่ใจว่าผู้กู้มีประวัติเครดิตบูโรดีในปัจจุบัน แล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำจะต้องผ่านการทดลองงานและทำงานมาแล้วมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป และสำหรับผู้ประกอบการต่าง ๆ จะต้องมีประวัติการเปิดกิจการมาแล้วมากกว่า 2 ปีขึ้นไป

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2566 กับสินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกสิกรไทย 

ป็นการกู้เงินปิดบัตรจากธนาคารกสิกรไทยในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคล Xpress Cash จะให้วงเงินสูงถึง 1.5 ล้านบาท กับระยะเวลาการผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 60 เดือน เพิ่งจะขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติและอัตราดอกเบี้ยพี่ไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี สำหรับผู้ที่ต้องการ ขอสินเชื่อ กับธนาคารกสิกรไทยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ผู้สมัครสินเชื่อปิดบัตรเครดิตจากธนาคารกสิกรไทยจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือมีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป 

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2566 กับสินเชื่อธนาคารออมสิน 

เป็นสินเชื่อที่เหมาะจะใช้ในการปิดหนี้บัตรเครดิต เนื่องจากมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 96 เดือน ด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขอยู่ว่าผู้สมัครจะต้องมีบัญชีเงินฝาก กับธนาคารออมสิน และจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและมีอายุครบตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในส่วนของอาชีพของผู้สมัครขอสินเชื่อเพื่อปิดหนี้บัตรเครดิ จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำหรือเป็นพนักงานประจำ ที่ไม่ใช่ลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิ


แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ยืมเงินกับแอพเงินทันเด้อ scb สินเชื่อฉับไวกู้ง่ายได้เร็ว
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด
อัตราต่อปี ไม่เกิน 33% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท
สมัครบัตรเครดิตกสิกรผ่านแอพผ่อนสบายๆอนุมัติเร็ว
รายได้ต่อเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน
อัตราต่อปี ไม่เกิน 16% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้