สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

ลงทะเบียนสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ให้วงเงินสูง
รายได้ต่อเดือน เริ่มต้น 30,000 บาทต่อเดือน
อัตราต่อปี MRR+7% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ (แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท)

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ กับเงื่อนไขการสมัคร และวิธีขอสินเชื่อให้ผ่าน 2567/2024

 

สำหรับธนาคารกรุงไทยนอกจากจะมีในส่วนของบัตรเครดิตที่มีหลากหลายประเภทให้สมัครก็ยังมีในส่วนของสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ สำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ หรือแม้แต่ผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ  ก็สามารถที่จะสมัครสินเชื่อกรุงไทย ได้วงเงินสินเชื่อสูงและยังได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกับระยะเวลาการผ่อนชำระที่มีให้อย่างสมเหตุสมผล

แนะนำสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ และวิธีขอสินเชื่อให้ผ่านกับธนาคารกรุงไทย 2567/2024

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ กับการสมัคร สินเชื่อกรุงไทย Smart money 

สินเชื่อกรุงไทย Smart money จะเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สามารถจะสมัครได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ในการสมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์นี้จะเน้นย้ำว่าผู้สมัครจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 30,0000 บาทขึ้นไป ทั้งผู้ที่เป็นพนักงานประจำ ผู้ที่ประกอบธุรกิจรายย่อยต่างๆ โดยจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

 1. สำหรับบุคคลธรรมดา ทั่วไปที่สมัครสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์จะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 
 2. สำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยต่างๆจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ไม่เกิน 22 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 

โดยวงเงินสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์นี้จะสามารถอนุมัติให้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้  หรือจะได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับบุคคลที่มีรายได้ประจำ  ในส่วนของผู้ประกอบการรายย่อยจะให้วงเงินได้สูงสุด 5 เท่าของรายได้และได้ไม่เกิน 500,000 บาท 

 สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์  กลับสินเชื่อกรุงไทยสินเชื่อสิบหมื่น 

จะเป็นการสมัครสินเชื่อกรุงไทย ที่สามารถจะอนุมัติสินเชื่อให้ได้ภายใน 5 นาที ด้วยเป็นสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน เพิ่งจะได้วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท โดยจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ต่อปีและมีระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 60 เดือน โดยคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์นี้ต้องมีดังนี้คือ 

 1. ผู้สมัครสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะต้องเป็นเจ้าของกิจการ และให้ทำการลงทะเบียนสมัครสินเชื่อผ่านแอปถุงเงิน 
 2. ผู้สมัครจะต้องใช้งานแอปถุงเงินมาแล้วมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
 3. จะต้องมีเงินหมุนเวียนในแอปถุงเงินขั้นต่ำต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป 
 4. สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์นี้ต้องไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงิน  และจะต้องไม่มีภาระหนี้สินจนเกินตัว 

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ กับวิธีขอสินเชื่อให้ผ่าน

 1. ผู้กู้ที่ต้องการจะสมัครสินเชื่อกรุงไทย จะต้องจัดการประวัติการเงินของตนเองให้ดีก่อน 
 2. ให้มีการเดินบัญชีธนาคารอย่างต่อเนื่อง ต้องให้มียอดคงเหลือต่อเดือน ให้มียอดเงินฝากมากกว่ารายการถอน 
 3. ให้งดการสั่งซื้อสินค้าหรือผ่อนสินค้า และหากมีภาระหนี้บัตรเครดิตหรือกำลังผ่อนสินค้าอยู่ให้รีบปิดหนี้ และพยายามไม่ให้มีหนี้ค้างชำระ เพื่อที่จะสามารถสมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยได้
 4. ให้ลูกค้าหรือผู้กู้ลองประเมินความสามารถของตนเอง ในการผ่อนชำระสินเเชื่อในแต่ละเดือนแบบเสมือนจริง โดยจะต้องไม่เข้าข้างตนเองเด็ดขาด
 5. การจัดเตรียมเอกสารในการสมัครสินเชื่อกรุงไทย ก็มีผลต่อการจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อด้วยเช่นกัน

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สมัคร dolfin money วันนี้รับวงเงินสูงพร้อมดอกเบี้ยต่ำ
รายได้ต่อเดือน เริ่มต้น 7,500 บาทต่อเดือน
อัตราต่อปี ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้
สมัครสินเชื่อโฉนดที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง 2024
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด
อัตราต่อปี ไม่เกิน 0.65% ต่อเดือน
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาท