ลงทะเบียนออมสิน

ลงทะเบียนออมสินไปกับสินเชื่อออมสิน 50,000 รับเงินทันที
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราต่อปี ไม่เกิน 4.2% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท

ลงทะเบียนออมสินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุด 10000, 50000 บาท 2023

 

จากการให้มีโครงการเงินกู้ฉุกเฉินออมสินกับลงทะเบียนออมสินฐานราก ซึ่งเป็นโครงการจากธนาคารออมสิน และเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อจะช่วยเรื่องการประกอบอาชีพอย่างสินเชื่ออาชีพอิสระออมสิน การมีทุนหมุนเวียนในกิจการต่าง ๆ เพื่อจะได้มีการสร้างรายได้ และมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นแนวทางในการหลีกเลี่ยงหรือช่วยในเรื่องการแก้ปัญหาจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ 

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ลงทะเบียนออมสินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุด

สิทธิประโยชน์ลงทะเบียนออมสินสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 1. โครงการของรัฐบาลที่จะให้วงเงินสูงสุดผ่านสินเชื่อเงินฉับไวไม่เกินรายละ 10000 บาท 
 2. จะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน
 3. ให้มีระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 3 ปีและสำหรับช่วงระยะเวลาใน  6 เดือนแรกหลังจากที่มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อการลงทะเบียนรากฐานออมสิน ลูกค้ายังไม่ต้องชำระเงินต้นรวมถึงอัตราดอกเบี้ย ไปชำระได้ในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป 

เงื่อนไขในการลงทะเบียนออมสิน  สินเชื่อเสริมพลังฐานรากคุณสมบัติ

 1. จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จึงจะสามารถสมัครลงทะเบียนสินเชื่อโครงการประชาชนรอบใหม่
 2. จะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน และจะต้องไม่ได้เป็นพนักงงาน หรือทำงานในหน่อวยงานรัฐบาลต่าง ๆ 
 3. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 
 4. จะให้มีการลงทะเบียนเปิดแอพ mymo ของธนาคารออมสิน 

 การลงทะเบียนออมสินกับวิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 1. ผู้สมัครลงทะเบียนออมสิน จะต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินและมีการเปิดใช้งานแอป MyMo แล้ว 
 2. จะให้มีการจองสิทธิ์การลงทะเบียนสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ หลังจากนั้นจึงจะมีการนัดหมายให้เข้าไปทำเรื่องกู้ผ่านแอป MyMo 
 3. เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาให้ลูกค้าเข้าไปที่แอพ MyMo และทำเรื่องกู้หรือลงทะเบียนออมสิน 

www.gsb.or.th ลงทะเบียนออมสิน 50000 บาท

จะเป็นการลงทะเบียนออมสินกลับวงเงินสินเชื่อตามโครงการของรัฐบาล ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ผ่านแอปเงินกู้ออนไลน์ ให้ให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพหรือเพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อหรือบัตรเครดิตจากธนาคารอื่น ๆ รวมไปถึงการนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ในการสมัคร www.gsb.or.th ลงทะเบียนออมสิน 50000 บาทจะต้องใช้หลักทรัพย์ซื้อบุคคลค้ำประกัน โดยจะอนุมัติวงเงินให้ได้ตั้งแต่ 50000 บาทถึง 200,000 บาท โดยจะแบ่งระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อออกเป็น 3 ช่วงได้ดังนี้ 

 1. กรณีวงเงินไม่เกิน 50000 บาท จะมีระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี
 2. วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50000 บาทถึง 100,000 บาทจะมีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ 5 ปี
 3. และระยะเวลาการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 8 ปี สำหรับการลงทะเบียนออมสินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 100,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท 

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

บริการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส รับวงเงินสูงถึงห้าหมื่นบาท
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้ากับ ธกส)
อัตราต่อปี เริ่มต้น 6.25-14% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท
สมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์ผ่านแอพพร้อมรับดอกเบี้ยต่ำ
รายได้ต่อเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน
อัตราต่อปี เริ่มต้น 9.99-25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้