สินเชื่อโฉนดที่ดิน

สมัครสินเชื่อโฉนดที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง 2021
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด
อัตราต่อปี ไม่เกิน 0.65% ต่อเดือน
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาท

จะเลือกกับธนาคารไหนดี สินเชื่อโฉนดที่ดิน วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก 2566/2023

 

สินเชื่อโฉนดที่ดิน เป็นสินเชื่อที่เป็นการใช้หลักประกันสินเชื่อเป็นโฉนดที่ดิน ซึ่งในแต่ละสถาบันการเงินก็จะมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันไป สำหรับคนที่ต้องการเงินด่วน และวงเงินที่สูงกว่า สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทออื่น ๆ รวมไปทั้งการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า กับระยะเวลาในการผ่อนชำระในระยะยาว

แนะนำสินเชื่อโฉนดที่ดิน และจะเอาโฉนดเข้าธนาคารไหนดี 2566/2023

สินเชื่อโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน

 • จะให้วงเงินกู้โฉนดที่ดินเข้าธนาคารได้สูงสุดถึง 10 ล้านบาท โดยจะเป็นไปตามการประเมินราคา กรณีที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างจะได้วงเงินไม่เกิน 90% หรือกรณีที่ห้องชุดจะได้วงเงินจากการประเมินได้ไม่เกิน 85% 
 • จะให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 25 ปี
 • ผู้กู้สินเชื่อโฉนดที่ดินจะต้องมีอายุครบตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุกับระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้แล้ว จะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้สมัครสินเชื่อจะต้องมีอาชีพประจำและมีรายได้ต่อเดือนที่แน่นอนมีหลักฐานการแสดงรายได้ชัดเจน

สินเชื่อโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธอส

 • สำหรับการยื่นสินเชื่อสินเชื่อโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธอส นั้นจะเป็นการขอวงเงินเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด โดยจะให้วงเงินสูงสุดที่จะประเมินให้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • โดยจะให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมอายุของผู้กู้สินเชื่อโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร จะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ผู้สมัครสินเชื่อจะต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนที่ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน และเป็นลูกค้ารายย่อยของธนาคาร ธอส รวมไปถึงลูกค้าสวัสดิการต่าง ๆ แต่ไม่มีเงินฝากกับธนาคาร

สินเชื่อโฉนดที่ดินเมืองไทยแคปปิตอล

 • สำหรับสินเชื่อโฉนดที่ดินเมืองไทยแคปปิตอล จะเป็นการสมัครสินเชื่อโดยการนำโฉนดที่ดินมาจำนำ
 • เป็นสินเชื่อที่ดินแลกเงินที่ให้วงเงินสูง โดยประเมินจากที่ดินที่ลูกค้านำมาเป็นหลักประกัน 
 • ผู้ที่สามารถจะสมัครขอสินเชื่อโฉนดที่ดินได้ของเมืองไทยแคปปิตอล ไม่จำกัดอายุ ในการยื่นสมัครกู้เงิน 
 • ผู้สมัครสินเชื่อโฉนดที่ดิน มีอาชีพอิสระ ลูกจ้างรายวัน หรือผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน ก็สามารถจะยื่นกู้เงิน กับสินเชื่อที่ดินแลกเงิน
 • สินเชื่อโฉนดที่ดินเมืองไทยแคปปิตอล สามารถจะรู้ผลการอนุมัติได้ภายใน 20 นาทีและรอรับเงินได้เลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่นำมายื่นขอสมัครสินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่า

จะเห็นว่าสินเชื่อโฉนดที่ดินของแต่ละสถานบันการเงินมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวงเงินที่จะอนุมัติให้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการผ่อนชำระ และคุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อที่ดินแลกเงิน หรือแม้แต่สินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่า ซึ่งจะเป็นการนำโฉนดที่ดินมาไว้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันวงเงินที่จะต้องการ ดังนั้นในการเอาโฉนดเข้าธนาคารไหนดี จะต้องดูความเป็นไปได้ในหลาย ๆ องค์ประกอบ และให้เลือกธนาคารที่ให้ผลประโยชน์ให้กับผู้กู้ได้อย่างสูงสุด


แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

บริการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส รับวงเงินสูงถึงห้าหมื่นบาท
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้ากับ ธกส)
อัตราต่อปี เริ่มต้น 6.25-14% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท
ศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจสินเชื่ออนุมัติได้เงินไว
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด
อัตราต่อปี เริ่มต้น 0.65-0.75% ต่อเดือน
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดหลักแสน