เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ลงทะเบียน 2566 พร้อมคุณสมบัติที่ควรรู้

www.ม33เรารักกัน.com ลงทะเบียน 2566 โครงการรัฐบาลล่าสุด แจกเงิน 2,000 บาท 2566

 

ถ้าพูดถึงโครงการเราชนะก็จะต้องนึกถึงโครงการมาตรา 33 เรารักกัน โดยเงื่อนไขในการสมัครwww.ม33เรารักกัน.com ลงทะเบียน 2566 ก็จะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในส่วนของวงเงินที่จะสามารถนำไปใช้ได้สำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ในมาตรา 33 ก็จะอยู่ที่ไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้งานแบบเดียวกันกับโครงการเราชนะ โดยจะมีกำหนดระยะเวลาในการใช้งานเท่ากัน

เงื่อนไขต่าง ๆ ของ www.ม33เรารักกัน.com ลงทะเบียน 2566

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการจะสมัคร www.ม33เรารักกัน.com ลงทะเบียน 2566

  1. แน่นอนว่าเป็นโครงการมาตรา 33 เรารักกันผู้สมัครจึงจะต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 โดยเฉพาะจึงจะสามารถสมัครในโครงการนี้ได้ 
  2. และผู้สมัครในมาตรา 33 จะต้องเป็นผู้ประกันตน มาแล้วก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการรัฐบาลล่าสุดนี้ได้ 
  3.  www.ม33เรารักกัน.com ลงทะเบียน 2566 จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยและเป็นบุคคลธรรมดา พี่มีรายได้น้อยแต่จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน
  4. จะต้องไม่มี บัญชีเงินฝากของธนาคารต่าง ๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาทเช่นเดียวกันกับโครงการรัฐบาลแจกเงินเราชนะ

ลงทะเบียนเรารักกัน ม.33 กับwww.ม33เรารักกัน.com ลงทะเบียน 2566

สำหรับการลงทะเบียนของโครงการรัฐบาลล่าสุดนี้ ก็จะมีวัตถุประสงค์เดียวกันกับโครงการอื่น ๆ อย่างเช่นโครงการเราชนะซึ่งจะเป็นการทบทวนสิทธิ์ของผู้สมัครเอง โดยในการลงทะเบียนครั้งนี้จะมีการสอบถามเกี่ยวกับรายได้ที่ได้รับต่อเดือนของผู้ที่ทำการลงทะเบียน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลายคนที่เคยใช้สิทธิ์ม 33 เรารักกันก็ยังคงจะได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมในโครงการล่าสุดนี้ กับwww.ม33เรารักกัน.com ลงทะเบียน 2566

โดยขั้นตอนของการลงทะเบียนเรารักกัน ม.33  ก็ไม่ได้มีความยุ่งยาก ซึ่งจะเป็นการกรอกข้อมูลของผู้สมัครตามที่ระบบในเว็บไซต์ต้องการ จะเป็นขั้นตอนตามลำดับ ทั้งข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครเลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัส otp  ที่จะได้รับกรณีที่ใส่หมายเลขโทรศัพท์อย่างถูกต้อง และมือถือนั้นก็ควรจะเป็นของผู้สมัครเอง เพราะเวลาการใช้งานก็จะต้องใช้ผ่านแอพเป๋าตังเช่นดียวกับโครงการเราชนะ ซึ่งเป็นคุณสมบัติอีกอย่างสำหรับการ www.ม33เรารักกัน.com ลงทะเบียน 2566

www.ม33เรารักกัน.com ลงทะเบียน 2566 กับเงื่อนไขการใช้งาน

ถึงแม้ว่าชื่อโครงการจะไม่เหมือนกัน  แต่สิทธิประโยชน์และการใช้งานต่าง ๆ จากโครงการรัฐบาลแจกเงินนี้ จะเหมือนกันทุกประการ เช่น www.ม33เรารักกัน.com ลงทะเบียน 2566 เมื่อผู้สมัครได้รับสิทธิ์แล้ว จะได้รับวงเงินที่รัฐบาลจะช่วยได้สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อคน ในระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่ 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2566

โดยเงินที่ได้จากการลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน จะสามารถใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าต่าง ๆ พี่ได้เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาล อย่างเช่นร้านธงฟ้าสวัสดิการ ร้านที่มีแอปถุงเงินเพื่อใช้ในการสร้าง QR Code  เพื่อรับเงินจากกลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการรัฐบาลล่าสุด