ลงทะเบียนธกส 10000

ลงทะเบียนธกส 10000 ดอกเบี้ยต่ำพร้อมขั้นตอนการสมัคร
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นลูกค้าของ ธกส อยู่แล้ว)
อัตราต่อปี ไม่เกิน 1.2% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 10,000 บาท

ลงทะเบียนธกส 10000 บาทกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส. สินเชื่อธกส 2566 โควิด 

 

ลงทะเบียนธกส 10000 บาท คืออะไร ตรงนี้จะเป็นโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส. สินเชื่อธกส 2566 โควิด หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า สินเชื่อสู้ภัยโควิดของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะเป็นวงเงินสินเชื่อสำหรับอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 อีกทางนึงเป็นการป้องกันการกู้เงินจากสินเชื่อนอกระบบอีกด้วย

การสมัครและเงื่อนไขต่างๆในการลงทะเบียนธกส 10000 บาท 

เงื่อนในการสมัครลงทะเบียนธกส 10000 บาท กับสินเชื่อสู้ภัยโควิค 

 1. สำหรับการลงทะเบียนธกส 10000 รอบใหม่ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะให้สำหรับผู้สมัครที่เป็นลูกจ้างของภาคเกษตรกรรวมไปถึงเกษตรกรรายย่อย พี่จะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค19 
 3. ต้องเป็นผู้ที่มีความจำเป็นต้องการใช้เงินฉุกเฉิน จึงจะลงทะเบียนธกส 10000ล่าสุดได้ 
 4. สามารถจะสมัครสินเชื่อ ธกส 2566 ได้ โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน แต่ธนาคาร ธกส จะให้มีการใช้คะแนนประวัติเครดิตบูโรในการพิจารณาสินเชื่อ
 5. ผู้สมัครลงทะเบียนธกส 10000 บาท จะต้องไม่เคยมีประวัติการค้างชำระหนี้มากกว่า 90 วันขึ้นไป 
 6. กรณีที่ผู้สมัครผ่านเกณฑ์เบื้องต้นแล้ว จะต้องมี Line official BAAC Family ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในการสมัครลงทะเบียนธกสเยียวยาโควิด 10000บาท

สิทธิประโยชน์ที่จะได้จากการลงทะเบียนธกส 10000 บาทสินเชื่อสู้ภัย covid

 1. ผู้กู้จะได้รับวงเงินสินเชื่อจากการลงทะเบียนธกส 10000 บาท 
 2. จะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่  0.35 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน 
 3. ให้ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อธกส 2566 โควิดไม่เกิน 3 ปี โดยจะให้เลือกการผ่อนชำระเป็นรายเดือน, ราย 3 เดือนหรือราย 6 เดือน ซึ่งสำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส. สินเชื่อธกส 2566 โควิดนี้ จะให้มีระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกโดยผู้กู้สามารถจะเริ่มผ่อนชำระได้ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป 

ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินธกส50000บาทต่างกับการลงทะเบียนธกส 10000 บาท

เป็นวงเงินสินเชื่อ ธกส 2566ที่จะให้กับผู้กู้เพื่อไว้ใช้จ่ายตามความจำเป็น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้กู้ไปเป็นหนี้นอกระบบ และจะให้มีการทบทวนสิทธิ์เพิ่มระยะเวลาในการชำระเงินกู้ออกไปอีก 1 ปีเมื่อมีการชำระดอกเบี้ยอย่างครบถ้วน 

 1. การสมัครสินเชื่อฉุกเฉินธกส 50,000 บาท ผู้กู้จะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ซึ่งแตกต่างจากการลงทะเบียนธกส 10000 บาทสินเชื่อสู้ภัยโควิด
 2. ไม่มีระยะเวลาการชำระเงินกู้ 1 ปี และสามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามจำนวนวงเงินที่มีอยู่
 3. ให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินธกส 50,000 บาท 
 4. เป็นวงเงินสินเชื่อที่ผู้กู้สามารถจะเบิกถอนใช้ได้ผ่านบัตร atm หรือบัตรเดบิตของธนาคาร ธกส เท่านั้น 

baac family ธกสลงทะเบียนธกส 10000 บาทสินเชื่อสู้ภัยโควิด

 1. ให้ผู้กู้เข้าที่ Line official BAAC Family ธกสลงทะเบียน
 2. เลือก COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส. 
 3. ให้ผู้กู้กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงรายละเอียดในการขอสมัครลงทะเบียนธกส 10000 บาท เช่น แหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้ในการชำระคืนเงินกู้ให้กับธนาคาร, วัตถุประสงค์ในการสมัครสินเชื่อธกส 2566 โควิด, บัญชีที่จะใช้รับวงเงินสินเชื่อ รวมไปถึงวิธีที่จะใช้ในการชำระสินเชื่อให้กับธนาคาร ธกส เป็นต้น 
 4. ทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการสมัครสินเชื่อ 
 5. ผู้กู้จะได้รับรหัสการยืนยันลงทะเบียนผ่าน SMS 

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ลงทะเบียนธกส 10000 ดอกเบี้ยต่ำพร้อมขั้นตอนการสมัคร
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นลูกค้าของ ธกส อยู่แล้ว)
อัตราต่อปี ไม่เกิน 1.2% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 10,000 บาท
เพื่อนแท้เงินด่วนขอสินเชื่อเงินด่วนทราบผลทันที
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด
อัตราต่อปี ไม่เกิน 0.87% ต่อเดือน
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาท