โครงการรัฐแจกเงินให้เงินเยียวยาเพื่อกระตุ้นเศรษกิจพร้อมลงทะเบียนออนไลน์ปีนี้

โครงการรัฐแจกเงิน และมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา ล่าสุด 2567/2024

 

จากโครงการการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ทางกระทรวงการคลังได้มีการนำเสนอทำให้มีมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา โดยรัฐแจกเงินตามโครงการต่าง ๆ เช่น ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และเพื่อให้ประชาชนได้มีกินมีใช้ แบบพอเพียงในแต่ละครัวเรือน

รัฐแจกเงิน กับ โครงการแจกเงินของรัฐบาลมีอะไรบ้าง ล่าสุด 2567/2024

  • รัฐแจกเงิน กับโครงการเงินช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน 

เป็นโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่จะ ช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่นค่าน้ำค่าไฟ ราคาก๊าซหุงต้ม ซึ่งนอกจากนี้โครงการรัฐแจกเงินขอให้ไหวเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆตามร้านค้า ธงฟ้าหรือ ร้านค้าที่ร่วมโครงการของรัฐบาลล่าสุด ซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย และได้ลงทะเบียน บัตรคนจนเรียบร้อยแล้ว 

  • จะเป็นโครงการรัฐแจกเงินให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

เป็นมาตรการช่วยเหลือให้กับผู้ที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต ที่ไม่สามารถจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ หรือผู้ป่วยด้วยโรคอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจะลงทะเบียนแอพ หรือไม่สามารถจะเดินทางไปลงทะเบียนกับจุดบริการได้ โดยรัฐแจกเงิน ให้ต่อเนื่องติดต่อกัน ถึง 6 เดือน ๆ ละ 200 บาท เพื่อไว้ใช้ซื้อสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตกับร้านค้าธงฟ้าที่เข้าร่วม โครงการแจกเงินของรัฐบาลล่าสุด

  • โครงการรัฐแจกเงิน คนละครึ่งเฟส 3

เป็นโครงการสนับสนุนของรัฐบาลมาตรการเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง 50% เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ โดยคนละครึ่งเฟส 3 นี้รัฐแจกเงินให้รายละไม่เกิน 3,000 บาท เป็นระยะเวลาตั้งแต่ เดือนกรกฏาคม และสิ้นสุดในเดือนธันวาคม โดยจะใช้ได้วันละ 150 บาทและเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่เกิน 150 บาท

  1. เป็นโครงการรัฐแจกเงิน กับการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ยิ่งใช้ยิ่งได้

โครงการแจกเงินของรัฐบาลล่าสุดที่จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้สินเชื่อเงินด่วนออนไลน์แบบไม่ต้องคืน โดยจะให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยโครงการนี้จะเป็นรูปแบบของเงินคืนเป็น e-Voucher ซึ่งจะเป็นโครงการสำหรับผู้ที่มีกำลังซื้อ โดยจะให้มีการใช้จ่ายผ่านแอพเป๋าตัง กับร้านค้าที่ร่วมโครงการกับแอปถุงเงิน และให้มีการนำเงินที่ใช้จ่ายตรงนั้นมาคำนวณเป็นเงินคืนให้กับผู้เข้าร่วมโครงรัฐบาลในรูปแบบของ E Voucher โดยจะมีรายละเอียดยอดใช้จ่ายต่อวันจะต้องไม่เกิน 5,000 บาท และยอด E-Voucher สะสมได้สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทตลอดโครงการ 

  1. โดยยอดใช้จ่ายไม่เกิน 40,000 บาทจะให้มีการคิด E-Voucher อยู่ที่ 10% หรือจะต้องไม่เกิน 4,000 บาท 
  2. ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท จะให้มีการคิด E-Voucher อยู่ที่ 15% รัฐแจกเงินไม่เกิน 3,000 บาท