สินเชื่อเงินด่วน ธกส

ลงทะเบียนสินเชื่อเงินด่วน อนุมัติเร็วพร้อมรับวงเงินสูง
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้ากับ ธกส)
อัตราต่อปี เริ่มต้น 6.25-14% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท

สินเชื่อเงินด่วน ธกส สินเชื่อ ธกส 10000 บาท 50000 บาท สมัครออนไลน์ 2567

 

สินเชื่อเงินด่วน ธกส สำหรับลูกค้าเกษตรกร ที่กำลังมองหาวงเงินไว้สำรองจ่าย หรือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการทำงาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้ ธนาคาร ธกส ก็ปล่อยสินเชื่อในแบบที่สามารถจะสมัครหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ซึ่งมีขึ้นตอนในการสมัครได้อย่างง่ายดาย และรู้ผลการอนุมัติผ่านแอพ หรือข้อความ SMS ได้

สินเชื่อเงินด่วน ธกส กับสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส สมัครออนไลน์ผ่านแอพได้ 2567

สินเชื่อเงินด่วน ธกส กับสินเชื่อเงินด่วน a-cash ธกส

สินเชื่อเงินด่วน a-cash ธกส เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ของครัวเรือน ซึ่งจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยสามารถจะบิกถอนผ่านแอพ ได้หลายครั้ง และสินเชื่อ a cash ธกส สามารถจผ่อนชำระคืนได้ภายในระยะเวลา 12 เดือน และจะมีการต่อสัญญาให้เมื่อครบ 1 ปีเมื่อมีการส่งดอกเบี้ยครบตามเงื่อนไข สหรับการสมัครสินเชื่อเงินด่วน a-cash ธกส จะต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • ผู้สมัคร จะต้องเป็นลูกค้าธนาคารธกสและ เป็นเกษตรกรที่มีประวัติการชำระหนี้ดี 
  • ไม่มีประวัติการค้างชำระหนี้ มากกว่า 30 วันขึ้นไป 
  • และผู้สมัคร สินเชื่อ ธกส 50000 บาท อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ 

สินเชื่อเงินด่วน ธกส กับสินเชื่อ ธกส 10000 บาท

จะเป็นสินเชื่อสู้ภัยโควิด ที่จะให้ผู้กู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยสมัครได้แบบไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน โดยจะเป็นสินเชื่อเงินด่วน ธกส สำหรับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 และสามารถจะผ่อนคืนได้เป็นแบบรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน กับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อเดือน กับระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 3 ปี โดยในระยะ 6 เดือนแรกจะไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเลย ซึ่งผู้สมัครสินเชื่อ ธกส 10000 บาทจะต้องมีคุณสมบัติในการสมัครดังนี้

  • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • จะต้องมีอาชีพเกตรกร หรือผู้ที่มีอาชีพในภาคการเกษตร ทั้งที่เป็นลูกค้าเดิมของธนาคาร ธกส และลูกค้าใหม่ก็สามารถจะสมัครสินเชื่อเงินด่วน ธกส ได้

สินเชื่อเงินด่วน ธกส สินเชื่อ ธกส 10000 บาท สินเชื่อ a cash ธกส

จะเป็นสินเชื่อที่จะต้องสมัครผ่าน LINE @BAAC Family ซึ่งจะเป็นสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ที่จะมีการอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว โดยจะมีการวางขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชั่น ทำให้ผู้สมัครสินเชื่อเงินด่วน ธกส จะได้รับวงเงินเพื่อนำไปใช้กับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ทันเวลา ซึ่งถ้าหากเลยระยะเวลาที่กำหนด ผู้สมัครก็สามารถจะติดต่อสอบถามได้กับธนาคาร ธกส ที่เบอร์โทร 02 555 0555 หรือสามารถจะไปที่สาขาธนาคารใกล้บ้านได้ ก็จะได้รับคำตอบได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน


แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สมัครบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพวันนี้รับเงินทันที
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย)
อัตราต่อปี เริ่มต้น 15-20% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาท
สมัครแอพ credit u ได้ง่ายๆไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด
อัตราต่อปี ไม่เกิน 36% ต่อปี
วงเงินสูงสุด ไม่จำกัดวงเงิน