ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ

กู้เงินธนาคารออมสินอาชีพอิสระดอกเบี้ยต่ำอนุมัติเร็ว
รายได้ต่อเดือน เริ่มต้น 30,000 บาทต่อเดือน
อัตราต่อปี ไม่เกิน 1.2% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 10,000 บาท

ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า สมัครง่าย ได้วงเงินสูง 2023

 

ธนาคารออมสินนอกจากจะมีสินเชื่อล่าสุด สินเชื่อสู้ภัยโควิค19 ซึ่งจะเป็นวงเงินที่ให้ความช่วยเหลือกับบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิคแล้ว ยังมีสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระ สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า ที่จะช่วยให้บุคคลทั่วไปได้สามารถมีวงเงินไว้ใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินสูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ และยังมีการติดตามคอยให้ความช่วยเหลือที่ปรึกษาในการประกอบอาชีพนั้น ๆ ด้วย 

แนะนำการสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระ สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า 2023

สินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระ ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ ล่าสุด

จะเป็นสินเชื่ออาชีพอิสระ ออมสินตามนโยบายรัฐบาลล่าสุด ที่จะให้งทะเบียนออมสินรอบใหม่กับวงเงินได้สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อที่จะช่วยให้กับบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนในระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี และยังมีการช่วยเหลือสำหรับใน 6 เดือนแรกผู้สมัครสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระ จะยังไม่ต้องจ่ายค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยจะสามารถไปจ่ายได้ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป สำหรับการลงทะเบียนออมสินรอบใหม่นี้ให้มีการลงทะเบียนผ่าน mymo ของธนาคารออมสิน และสามารถที่จะรู้ผลการสมัครสินเชื่อผ่านแอปได้เลย

สินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระ กับสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า

จะเป็นวงเงินสินเชื่อที่จะให้กลับบรรดาผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อจะให้เป็นวงเงินลงทุน หรือวงเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ  โดยจะเป็นสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระ สินเชื่อ Street food ที่จะอนุมัติให้ได้ตามความจำเป็นที่ต้องใช้ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้ 

  1. กรณีที่ผู้กู้สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าเป็นบุคคลธรรมดาจะให้กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทสำหรับการประกอบธุรกิจห้องแถวให้เช่า และโอนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่จะได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท จะให้สำหรับการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
  2. กรณีที่ผู้กู้สินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระ เป็นนิติบุคคล จะให้วงเงินอนุมัติสูงสุดได้ไม่เกิน 3 ล้านบาทสำหรับการประกอบธุรกิจขนาดเล็กต่าง ๆ 

สำหรับการผ่อนชำระสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

  1. การผ่อนชำระคืนระยะสั้น จะให้มีการทบทวนสินเชื่ออาชีพอิสระ ออมสินให้ทุกปีเมื่อมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วน 
  2. การผ่อนชำระคืนระยะยาว จะแบ่งเป็น 2 กรณีคือ
  1. กรณีที่วงเงินสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระไม่เกิน 500,000 บาท จะให้มีระยะเวลาการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 5 ปี
  2. กรณีการสมัครวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท จะให้มีระยะเวลาการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 10 ปี

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครธนาคารออมสินอาชีพอิสระ 

  1. จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและจะต้องมีอายุครบตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2. จะต้องประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม หรือเป็นร้านที่เกี่ยวพันกับเรื่องอาหารโดยจะต้องประกอบกิจการมาแล้วมากกว่า 1 ปีขึ้นไป 
  3. จะต้องเป็นกิจการที่เปิดอยู่ใกล้กับสาขาธนาคารที่ทำเรื่องกู้สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า 
  4. ผู้สมัครสินเชื่อจะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

บริการสินเชื่อฉับไวสมัครผ่านออนไลน์อนุมัติง่ายได้เงินเร็ว
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด
อัตราต่อปี ไม่เกิน 30% ต่อปี
วงเงินสูงสุด เริ่มต้น 5,000-10,000 บาท
สมัครสินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมายพร้อมรับเงินทันที
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด
อัตราต่อปี ไม่เกิน 33% ต่อปี
วงเงินสูงสุด ไม่จำกัดวงเงิน